Artikelindex

 

Optie 2: ONMIDDELLIJKE medische bijstand is noodzakelijk. (bv. zware kwetsuur tijdens training of wedstrijd)

De trainer of afgevaardigde doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij bezorgt je het medisch getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer.

Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk bij Johnny De Mol binnen gebracht worden, omdat de aangifte binnen de 21 dagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B.

Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten. Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in het bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde medisch getuigschrift. (Wanneer men via de spoedopname gaat, gelieve daar te vragen om behandeld te worden door iemand van orthopedie)

Belangrijk is :

Het is NIET toegestaan aan wedstrijden of trainingen deel te nemen alvorens een verklaring van herstel is ingevuld. Dit wegens het risico van weigering van tegemoetkoming door het F.S.F. bij een volgend ongeval. De datum van deze verklaring is geldig voor de hervatting aan de sportactiviteiten.