Artikelindex

 

Optie 1: Het is NIET noodzakelijk dat je onmiddellijk naar de dokter moet. (bv. spierscheur, verrekking, ..)

In dit geval zal de speler zich, de dag zelf of de dag nadien, op eigen initiatief aanbieden bij een dokter van zijn keuze.

Zorg ervoor dat je steeds het medisch getuigschrift (achterkant Ongevalsaangifte), laat invullen en tijdig terugbezorgt aan GC, Johnny De Mol. De aangifte moet binnen de 21 dagen ingediend worden bij de K.B.V.B.

Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt u een geneeskundig getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de behandelende geneesheer ingevuld worden en samen met de kwijtschriften mutualiteit (enkel op naam van de speler), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan GC, Johnny De Mol.